Jean Monnet Burs Programı / Jean Monnet Scholarship Programme

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2022-2023 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf veya lisansüstü öğrencileri Jean Monnet Burs Programı’na başvuruda bulunabilir.

Son Başvuru: 29 Kasım 2021

Başvuru şartları ve detaylar için buraya tıklaynız.

The Jean Monnet Scholarship Program aims to contribute to the establishment of the administrative capacity needed in this field by increasing the number of specialists in the fields related to the EU acquis, within the framework of Turkey’s full membership target to the European Union.

Scholarships are planned to be awarded to approximately 160 people in the 2022-2023 academic year. Public employees, private sector employees, academic and administrative staff of universities and senior undergraduate or graduate students who want to specialize in the EU acquis can apply to the Jean Monnet Scholarship Programme.

Deadline: November 29, 2021

For application conditions and details, please click here.