2021-2022 Eğitim yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği İtiraz Haftası

29.03.2021 – 02.03.2021 tarihleri arasında itiraz etmek istediğiniz hususları Erasmus Ofisi’ne bildirip ardından Uluslararası Ofisi Daire Başkanı’na yazılı bir dilekçe iletmeniz ve takibini sağlamanız gerekmektedir. 

İtirazda bulunmadan önce, web sayfamızda duyurular kısmında bulunan “Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kararı” başlıklı yazıyı dikkatlice okumanız ve kararın hangi kriterlere göre alındığını incelemeniz tavsiye edilir.