Erasmus Sınavı Sınıf ve Saat Bilgileri / Erasmus Exam Class and Time Information

Değerli öğrenciler,

Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı 20 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00 -11.50 arasında  2.Blok 5. Katta yapılacaktır.

Sınav yeri bilgisi e-mail üzeriden yollanmıştır.

  • Öğrencilerin yanlarında mutlaka okul kimlik belgeleri, kalem ve silgileri ile birlikte sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav yerlerinde olmaları gerekmektedir. 
  • İsim listelerini sınav sabahı sınıfların kapılarına asılacaktır. Listeleri kontrol edip isimlerinizi bulabilirsiniz.

Başarılar dileriz!Dear Students,

Erasmus English Proficiency Exam is going to take place on 20th of September at 10.00 -11.50 in Block 2 Floor 5.

The classroom information has sent via e-mail.

  • The students must have their student cards, pencils and erasers with them and must be in the classroom at least 15 minutes before the exam starts.
  • There will be lists on the classroom doors. You can check your name on your classroom list.

Wish you good luck!