ERASMUS KA171 (Global Exchange) : Avrupa Dışı Ülkelerde Hibeli Erasmus Hareketliliği Sonuçları / ERASMUS KA171 (Global Exchange) : Non-European Countries Application Results

[TR] Erasmus KA171 Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. 

Değerlendirmeler, 2022 proje yılı kapsamında Erasmus+ Program ve Ortak Ülkeler arasında (KA171) Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilmiş kontenjana göre yapılmıştır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı Öğrenim Hareketliliği için 60 puan‘dan düşük alan öğrenciler Erasmus KA171 Hareketliliklerinden yararlanamayacaktır.

Asil ve yedek listeleri, projede yer alan bölümlerden en yüksek puan alan adayların seçilmesiyle oluşturulmuştur.

Asil olarak hak kazanan öğrenciler Erasmus hibesinden faydalabilecek öğrenciler olup, asgari şartları sağlayan ancak hibeli olarak hak kazanamayan (yedek) öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda hibesiz olarak Erasmus hakkından yararlanabilecektir.

Asil olarak hak kazanın öğrenciler ile ilerleyen günlerde iletişime geçilecek ve yerleştirmeleri yapılacaktır.

Asil olarak seçilen ancak feragat etmek isteyen öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 14 Nisan 2023 16.00’e kadaferagat dilekçesini ofisimize teslim etmeleri/mail atmaları gerekmektedir.

Asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin hakkından feragat etmesi durumunda Erasmus hibe hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.

Feragat için belirlenen tarihlerden sonra mücbir sebep olmadan hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın sonraki Erasmus başvurularında toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyonu
Giden öğrenci oryantasyon toplantısı 17 Nisan Pazartesi saat 14.00’de tarihinde 10613’nolu etkinlik salonunda yapılacaktır.Asil ve şartlı asil olarak hak kazanan öğrencilerin katılımı zorunludur. Mücbir sebebi olan öğrencilerin Erasmus Ofisini öncesinde bilgilendirmesi gerekmektedir.

Sonuçlar için tıklayınız.

Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

erasmus@halic.edu.tr

[EN] ERASMUS KA171 APPLICATION RESULTS ARE ANNOUNCED!

Selections are made within the framework of the year 2022 project Erasmus+ Programme and partner countries (KA171) Higher Education Student Mobility within the quota allocated to the University by Turkish National Agency.

Students who score less than 60 points for the Erasmus+ Study Mobility in the English Proficiency Exam are not eligible for the Erasmus KA171 Mobilities.

The nominated and waiting lists were created by accepting the candidates with the highest scores from related departments in the project.

Nominated students are students who will be granted with Erasmus grant, waiting students who meet the minimum requirements but are not eligible for a grant (waiting students) will be able to benefit from Erasmus without a grant upon request.

Nominated students will be contacted by Erasmus Office and nominated to partner universities accordinly in the following days.

Students accepted as nominated but want to withdraw, should submit/mail the petition of withdrawal to Erasmus Office until 14 April 2023 16.00

In case nominated students waive their right, the Erasmus grant right will be passed onto the students who are announced as “waiting” respectively.

If the mobility is abandoned without force majeure after the dates determined for the withdrawal, -10 points will be deducted from the candidate’s total score in the next Erasmus applications.

Erasmus+ Outgoing Student Orientation
The Orientation Program will be held on 17th of April 14.00 at Saloon 10613 and participation is obligatory for nominated and conditionally nominated. The student who can not participate in orientation program in case of a force majeure, should inform Erasmus Office accordingly.

Click here to see the results.

Erasmus and Exchange Programs Office

erasmus@halicerasmus