Erasmus İngilizce Dil Sınavı Sonuçları / Erasmus English Proficiency Exam Results

[TR] Erasmus+ 2021 Projesi – 2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi başvuruları İngilizce Dil Yeterlilik sınavları sonuçları açıklanmıştır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı;

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği öğrenci olabilmek için gereken minimum dil puanı: 60
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği öğrencisi olabilmek için gereken minimum dil puanı: 50 olup,

Barajı geçmeyen sınav sonuçları değerlendirmeye alınmayacaktır. *

* Geçerlilik süresi son 2 yılı kapsayan ve 2 başvuruda kullanılabilecek İngilizce Dil Yeterlilik sınavı puanını tekrar kullanmak isteyen öğrencileri kapsamamaktadır.

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı sonucuna itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 4 iş günü içerisinde (son tarih 25 Mart 2022) itiraz dilekçesini doldurarak ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Sonuçlar için lütfen tıklayınız.

Bundan sonraki aşamada;

 • En geç önümüzdeki 2 hafta içinde başvurulan program için minimum Erasmus notuna sahip öğrenciler her başvurulan bölüm ve program için GNO’nun %50’si + Dil Puanının %50’si alınarak elde edilen Erasmus Puanı ilan edilecektir.
 • Asil ve yedek listeleri, bütün bölümlerin programa katılmasını sağlamak ve programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi adına her bölümden en yüksek puan alan adayların “asil” olarak seçilmesiyle oluşturulacaktır.
 • Asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin hakkından feragat etmesi durumunda Erasmus hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.
 • Asgari şartları sağlayan ancak hibeli olarak hak kazanamayan öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda hibesiz olarak Erasmus hakkından yararlanabilecektir.
 • Öğrenciler başvuru sırasında tercih ettikleri üniversitelere bağlı olarak değerlendirilecek sonrasında yerleştirmeleri yapılacaktır. Yerleştirmelere göre öğrenci bilgileri ilgili partner Üniversitelere bildirilecektir.
 • Nisan ayı ilk haftası içerisinde söz konusu süreçlerle ilgili bir oryantasyon programı yapılacaktır.

[EN] English Proficiency Exams for the Erasmus+ 2021 Project of 2022-2023 Academic Year Fall semester has been announced.

English Proficiency Exam;

 • The minimum score for the Erasmus+ Study Mobility is 60,
 • The minimum score for the Erasmus+ Internship Mobility is 50

The results which are under the minimum score will not be evaluated. *

* The validity period does not include students who want to re-use their English Language Proficiency exam score, which covers the last 2 years and can be used in 2 applications.

Students who want to object to the result of the English Language Proficiency Exam must fill in the objection petition and submit it to our office within 4 working days (date is 25 March 2022) after the results are announced.

Click for the results.


In the next process;

 • Within the next 2 weeks at the latest, students with a minimum Erasmus score for the applied program will be declared the Erasmus Point obtained by taking 50% of the GPA + 50% of the Language Score for each department and program applied for.
 • The nominated and waiting lists will be created by selecting the candidates with the highest scores from each department as “nominated” in order to ensure that all departments participate in the program and that more candidates can benefit from the program.
 • Once the students who are entitled as “nominated” withdraw their right, their right will pass to the candidates who are determined as “waiting”, respectively.
 • Students who meet the minimum requirements but are not eligible for a grant will be able to benefit from Erasmus without a grant upon request.
 • Students will be evaluated depending on the partner universities they choose at the time of application, and then their placement will be made. According to the placements, the student information will be reported to the relevant partner universities.
 • An orientation program will be held in the first week of April regarding the processes.