Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyon Toplantısı Tarihi/Erasmus+ Outgoing Student Orientation Date

[TR] 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 13.00‘te Küçük Konferans Salonu‘nda Erasmus+ Giden Öğrencilerimize Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır. Asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin katılımı zorunludur.

[EN] Orientation for our Erasmus+ Outgoing Students will be held in Small Conference Hall on 17 October 2022 Monday at 13.00 (1 PM). Participation is obligatory for our students who are included in the nominated list.