Erasmus+ 2023-2024 Güz Dönemi Öğrenim Hareketliliği & 2023 Yaz Dönemi Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları / Erasmus+ 2023-2024 Fall Semester Study Mobility & 2023 Summer Internship Mobility Application Results

[TR] Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. 

Kontenjanlar bölüm bazlı olarak dağıtılmış olup Ulusal Ajans tarafından 2022-2023 Proje Dönemleri için üniversitemize tahsis edilmiş/edilecek hibe miktarına bağlı olarak belirlenmiştir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı Öğrenim Hareketliliği için 60 puan, Staj Hareketliliği için 50 puandır, sınavda belirtilen puanlardan düşük alan öğrenciler Erasmus+ Hareketliliklerinden yararlanamayacaktır.

2023 PROJE DÖNEMİ HİBELENDİRMELERİ HAKKINDA

Yükseköğretim Koordinatörlüğü’nün E-62597535-100[16]-64704 sayılı yazısında; “Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.” ibaresi yer almaktadır.

Bu nedenle, asil olarak seçilen öğrenciler 2022 bütçesinden hibelendirilecek olup, şartlı asil olarak seçilen öğrenciler ancak 2023 bütçesi tahsil edildiğinde hibelendirilebilecektir.

Asil ve şartlı asil olarak hak kazanın öğrenciler Erasmus hibesinden faydalanabilecek öğrenciler olup, asgari şartları sağlayan ancak hibeli olarak hak kazanamayan (yedek) öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda hibesiz olarak Erasmus hakkından yararlanabilecektir.

Öğrenim hareketliliğinde asil ve şartlı asil olan öğrencilere maksimum 5 ay hibe desteği sağlanmaktadır.

Asil ve şartlı asil olarak hak kazanın öğrenciler ile ilerleyen günlerde iletişime geçilecek ve yerleştirmeleri yapılacaktır.

Asil ve şartlı asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin hakkından feragat etmesi durumunda ve asil olarak staj hakkı kazanan öğrencilerin verilen süre içerisinde staj yeri bulamaması durumunda Erasmus hibe hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.

Asil, şartlı asil ve yedek listeleri, bütün bölümlerin programa katılmasını sağlamak ve programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi adına dengeli olarak her bölümden en yüksek puan alan adayların “asil” ve “şartlı asil“ olarak seçilmesiyle oluşturulmuştur. Staj hareketliliğinde minimum kriterleri karşılayan adayların bölüm sayılarının belirlenen kontenjan sayısından yüksek olması nedeniyle en yüksek puan alan adayların bölümleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Asil ve şartlı asil olarak seçilen ancak feragat etmek öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 14 Nisan 2023 16.00’ye kadaferagat dilekçesini ofisimize teslim etmeleri/mail atmaları gerekmektedir.

Feragat için belirlenen tarihlerden sonra mücbir sebep olmadan hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki Erasmus başvurularında toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Şartlı asil olarak seçilen öğrenciler için: Hibe tahsilatı hakkındaki bilgilendirme ve uyarıların sonucunda hareketliliğe katılma kararı alıp ders kayıt süresini geçirmedikleri takdirde hareketlilikten vazgeçmede istisnai olarak -10 puan uygulanmayacaktır.

STAJ YERİ BULMA VE KABUL MEKTUBU İLETME SÜRECİ

Staj hareketliliği başvurusu yapan öğrencilerin kendi bağlantıları ile staj yeri bulmaları gerekmektedir.Staj yapmak istediğiniz kurum Erasmus programına dahil olan ülkelerden herhangi birinde olabilir. Staj yapmak istediğiniz kurumlara CV’niz ile birlikte bir niyet mektubu yazarak Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılma isteğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Eğer olumlu geri dönüş alırsanız bir ‘Kabul Mektubu’ talep etmelisiniz. Staj kabul mektubu staj yapacağınız kurum tarafından size hareketlilik tarihlerini (toplam 60 günlük) gün/ay/yıl belirtilmiş olarak, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmelidir.

Staj faaliyeti süresi minimum 2 ay (60 günlük) olmalıdır. 60 günden az hareketlilikler geçerli sayılmaz. Staj faaliyeti, verilen son tarih dikkate alınarak 2 aydan fazla yapılabilmekte olup asil öğrencilere maksimum 2 aylık hibe desteği sağlanmaktadır.

Staj hareketliliğine asil olarak hak kazanan öğrencilerin staj kabul mektubunu Erasmus Ofisine iletmesi için son tarih 7 Mayıs 2023 16.00’dür.

Staj Hareketliliğini tamamlamak için son tarih 15 Kasım 2023 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar en az 2 aylık hareketliliğinizi tamamlayıp evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar Kabul Mektubunu iletmeyen öğrenciler, feragat dilekçesi doldurmaları şartıyla feragat etmiş sayılacaklardır. Ancak kabul mektubu iletmeyen, ofisi süreç hakkında bilgilendirmemiş ve feragat dilekçesi iletmemiş olan öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanma hakları devam etmeyecektir ve bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanacaktır. Staj yeri bulamayan asil öğrencilerin Erasmus hibe hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.

Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyonu
Giden öğrenci oryantasyon toplantısı 17 Nisan Pazartesi saat 14.00’de tarihinde 10613’nolu etkinlik salonunda yapılacaktır.Asil ve şartlı asil olarak hak kazanan öğrencilerin katılımı zorunludur. Mücbir sebebi olan öğrencilerin Erasmus Ofisini öncesinde bilgilendirmesi gerekmektedir.

Sonuçlar için tıklayınız.

Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

erasmus@halic.edu.tr

[EN] Erasmus+ Study and Internship Mobility Placement Results have been announced!

Quotas have been distributed on a departmental basis and have been determined according to the grant amount to be allocated to our university for the 2022-2023 Projects Semester by the Turkish National Agency.

Students who score less than 60 points for the Erasmus+ Study Mobility, less than 50 points for the Erasmus+ Internship Mobility in the English Proficiency Exam are not eligible for the Erasmus Mobilities.

ABOUT 2023 PROJECT YEAR GRANTS

In the article of E-62597535-100[16]-64704 of the Higher Education Coordinatorship, the following phrase is stated; “The Contribution Agreement for 2023 between Türkiye and the European Commission has not yet been signed. Therefore, as a result of the application you have made within the scope of Erasmus+ student mobility, your result with or without a grant does not qualify as an earned right. Whether you will receive a grant or the amount of your grant will be finalized when the agreement is signed with the European Commission and the grant allocation processes to be allocated to your university are finalized, and your university or the Turkish National Agency can not be held responsible for pecuniary losses and intangible damages that may arise from delays or disruptions in these agreement processes.”

Therefore, the students selected as nominated will be granted from the 2022 budget, and the students selected as conditionally nominated will only be able to be granted when the 2023 budget is received.

Nominated and conditionally nominated are the students who will be granted with Erasmus grant, waiting students who meet the minimum requirements (yedek öğrenciler) but are not eligible for a grant will be able to benefit from Erasmus without a grant upon request.

For study mobility, nominated & conditionally nominated students are supported with maximum of 5 months of grant.

Nominated & conditionally nominated students will be contacted by Erasmus Office and nominated to partner universities accordinly in the following days.

In case nominated students waive their right and the students who are eligible for an internship mobility cannot find an internship placement within the given deadline, the Erasmus grant right will be passed to the students who are designated as “waiting” respectively.

The nominated, conditionally nominated and waiting lists were created by accepting the candidates with the highest scores from each department in balanced as “nominated and conditionally nominated ” in order to ensure that all departments participate in the program and that more candidates can benefit from the program. Since the number of departments of applicants who meet the minimum criteria in internship mobility is higher than the determined number of quotas, the departments of the highest-rated applicants have been selected accordingly.

Students accepted as nominated & conditionally nominated but who want to withdraw, should submit/mail the petition of withdrawal to Erasmus Office until the 14 April 16.00

If the mobility is abandoned without force majeure after the dates determined for the withdrawal, -10 points will be deducted from the candidate’s total score in the next year’s Erasmus application.

For students who are conditionally nominated: -10 points will not be applied exceptionally for the conditionally nominated students withdrawing from mobility if they decide to participate the mobiltiy in spite of information and warnings about the grant allocation. They should not miss the course registration period in Haliç University.

FINDING AN INTERNSHIP PLACEMENT & ACCEPTANCE LETTER PROCESS

Students applying for internship mobility are required to find an internship place with their own connections.The institution where you want to do an internship may be in any of the countries included in the Erasmus program. It is necessary to inform the institutions where you want to do an internship that you want to participate in the Erasmus + Internship Mobility by writing a letter of motivation along with your CV. If you receive positive feedback, you should request an ‘Acceptance Letter’. The internship acceptance letter should be sent to you by the institution where you will do the internship, with the dates of mobility (minimum 60 days) day / month / year clearly specified, signed and stamped.

Students should participate in the internship mobility minimum of 2 months (60 days). Mobilities under two months are not valid.

Participating internship mobility more than 2 months is possible following the deadline given below however nominated students are able to get maximum 2 months of grant for internship mobility.

For Nominated students in Internship Mobility, the deadline to submit Internship Acceptance Letter to Erasmus Office is 7 May 2023 16.00

Deadline to complete the Internship Mobility and submit your documents to Erasmus Office: November 15, 2023

Students who do not submit their Acceptance Letter by deadline should submit a waiver petition. However, students who do not submit an acceptance letter until the deadline will not continue to have the right to benefit from Erasmus+ Mobility and -10 points will be deducted at their next application. If the nominated students could not find any internship placement, their grant right will be passed to students ‘waiting’.

Erasmus+ Outgoing Student Orientation
The Orientation Program will be held on 17th of April 14.00 at Saloon 10613 and participation is obligatory for nominated and conditionally nominated. The student who can not participate in orientation program in case of a force majeure, should inform Erasmus Office accordingly.

Click here to see the results.

Erasmus and Exchange Programs Office

erasmus@halic.edu.tr