Erasmus+ 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları / Erasmus+ 2023-2024 Academic Year Spring Semester Study and Traineeship Mobility Placement Results

[TR] Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. 

Kontenjanlar bölüm bazlı olarak dağıtılmış olup Ulusal Ajans tarafından 2023 Proje Dönemi için üniversitemize tahsis edilmiş/edilecek hibe miktarına bağlı olarak belirlenmiştir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı Öğrenim Hareketliliği için 60 puan, Staj Hareketliliği için 50 puandır, sınavda belirtilen puanlardan düşük alan öğrenciler Erasmus+ Hareketliliklerinden yararlanamayacaktır.

Asil olarak hak kazanın öğrenciler Erasmus hibesinden faydalanabilecek öğrenciler olup, asgari şartları sağlayan ancak hibeli olarak hak kazanamayan (yedek) öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda hibesiz olarak Erasmus hakkından yararlanabilecektir.

Asil listeleri bütün bölümlerin programa katılmasını sağlamak ve programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi adına dengeli olarak her bölümden en yüksek puan alan adayların “asil olarak seçilmesiyle oluşturulmuştur. Staj hareketliliğinde minimum kriterleri karşılayan adayların bölüm sayılarının belirlenen kontenjan sayısından yüksek olması nedeniyle en yüksek puan alan adayların bölümleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Asil olarak seçilen ancak feragat etmek öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 13 Ekim 2023 17.00’ye kadaferagat dilekçesini ofisimize teslim etmeleri/mail atmaları gerekmektedir.

Asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin hakkından feragat etmesi durumunda ve asil olarak staj hakkı kazanan öğrencilerin verilen süre içerisinde staj yeri bulamaması durumunda Erasmus hibe hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.

Feragat için belirlenen tarihlerden sonra mücbir sebep olmadan hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki Erasmus başvurularında toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyonu
Giden öğrenci oryantasyon toplantısı 13 Ekim Cuma saat 14.30’da tarihinde Küçük Konferans Salonunda salonunda yapılacaktır. Asil olarak hak kazanan tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Asil olan fakat mücbir sebep ile katılamayacak olan öğrencilerin Erasmus Ofisini öncesinde bilgilendirmesi gerekmektedir. Oryantasyon programı hibesiz faaliyete katılmayı düşünen veya süreç hakkında bilgi almak isteyen yedek öğrencilerin katılımına açıktır.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE ASİL OLARAK HAK KAZANDIM, NE YAPMAM GEREKİYOR?

Asil olarak hak kazanın öğrencilerin kurumlara yerleştirme işlemleri Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından başlatılacak olup öğrenciler kurumlardan taraflarına iletilen başvuru süreçlerini takip etmeli ve istenen şekilde tamamlamalıdır.Detaylı bilgilendirme Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyonunda verilecektir.

Öğrenim hareketliliğinde asil olan öğrencilere gidecekleri kurumdaki faaliyet süresi kadar (maksimum 5 ay) hibe desteği sağlanmaktadır.

STAJ HAREKETLİLİĞİNE ASİL OLARAK HAK KAZANDIM, NE YAPMAM GEREKİYOR?

Staj hareketliliğine asil olarak hak kazanan öğrencilerin staj kabul mektubunu Erasmus Ofisine iletmesi için son tarih 6 Kasım 2023 17.00’dir. (Hibesiz staj faaliyetinden yararlanmak isteyen (yedek) öğrencileri de kapsamaktadır.)

Belirtilen tarihe kadar Kabul Mektubunu iletmeyen öğrenciler, feragat dilekçesi doldurmaları şartıyla feragat etmiş sayılacaklardır. Ancak kabul mektubu iletmeyen, ofisi süreç hakkında bilgilendirmemiş ve feragat dilekçesi iletmemiş olan öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanma hakları devam etmeyecektir ve bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanacaktır. Staj yeri bulamayan asil öğrencilerin Erasmus hibe hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.

STAJ YERİ BULMA VE KABUL MEKTUBU İLETME SÜRECİ

Staj hareketliliği başvurusu yapan öğrencilerin kendi bağlantıları ile staj yeri bulmaları gerekmektedir.Staj yapmak istediğiniz kurum Erasmus programına dahil olan ülkelerden herhangi birinde olabilir. Staj yapmak istediğiniz kurumlara CV’niz ile birlikte bir niyet mektubu yazarak Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılma isteğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Eğer olumlu geri dönüş alırsanız bir ‘Kabul Mektubu’ talep etmelisiniz. Staj kabul mektubu staj yapacağınız kurum tarafından size hareketlilik tarihlerini (toplam 60 günlük) gün/ay/yıl belirtilmiş olarak, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmelidir. Staj Hareketliliğini tamamlamak için son tarih 30 Eylül 2024 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar en az 2 aylık hareketliliğinizi tamamlamanız gerektiğinden planlamanızı son tarihi dikkate alarak yapmalısınız. 30 Eylül 2024 tarihe kadar en az 2 aylık hareketliliğinizi tamamlayıp evraklarınızı teslim etmeniz gerekecektir.

Staj faaliyeti süresi minimum 2 ay (60 günlük) olmalıdır. 60 günden az hareketlilikler geçerli sayılmaz. Staj faaliyeti, stajı tamamlamanız için verilen son tarih dikkate alınarak 2 aydan fazla yapılabilmekte olup asil öğrencilere maksimum 2 aylık hibe desteği sağlanmaktadır.

Sonuçlar için tıklayınız.

Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

[EN] Erasmus+ Study and Traineeship Mobility Placement Results have been announced!

Quotas have been distributed on a departmental basis and have been determined according to the grant amount to be allocated to our university for the 2023 Projects Semester by the Turkish National Agency.

Students who score less than 60 points for the Erasmus+ Study Mobility, less than 50 points for the Erasmus+ Internship Mobility in the English Proficiency Exam are not eligible for the Erasmus Mobilities.

Nominated (asil) are the students who will be granted with Erasmus grant, waiting students (yedek) who meet the minimum requirements but are not eligible for a grant will be able to benefit from Erasmus without a grant upon request.

The nominated and waiting lists were created by accepting the candidates with the highest scores from each department in balanced as “nominated (asil) ” in order to ensure that all departments participate in the program and that more candidates can benefit from the program. Since the number of departments of applicants who meet the minimum criteria in internship mobility is higher than the determined number of quotas, the departments of the highest-rated applicants have been selected accordingly.

Students accepted as nominated but who want to withdraw, should submit/mail the petition of withdrawal to Erasmus Office until the 13 October 17.00

In case nominated students waive their right and the students who are eligible for an internship mobility cannot find an internship placement within the given deadline, the Erasmus grant right will be passed to the students who are designated as “waiting” respectively.

If the mobility is abandoned without force majeure after the dates determined for the withdrawal, -10 points will be deducted from the candidate’s total score in the next year’s Erasmus application.

Erasmus+ Outgoing Student Orientation
The Orientation Program will be held on 13th October at 14.30 in Small Conferance Hall and participation is obligatory for nominated students. The student who can not participate in orientation program in case of a force majeure, should inform Erasmus Office accordingly.

I AM NOMINATED FOR STUDY MOBILITY, WHAT SHOULD I DO NEXT?

The placement procedures of the students to the institutions will be initiated by Erasmus and the Exchange Programs Office and the students should follow the application processes of receiving institutions and complete them in the requested way. Detailed information will be given at the Erasmus+ Outgoing Student Orientation.

For study mobility, nominated students are supported for the period of their mobility with maximum of 5 months of grant.

I AM NOMINATED FOR INTERNSHIP MOBILITY, WHAT SHOULD I DO NEXT?

For Nominated students in Internship Mobility, the deadline to submit Internship Acceptance Letter to Erasmus Office is 6 November 2023 17.00. (It also includes waiting (yedek) students who want to benefit from internship mobility without grant support)

Students who do not submit their Acceptance Letter by deadline should submit a waiver petition. However, students who do not submit an acceptance letter until the deadline will not continue to have the right to benefit from Erasmus+ Mobility and -10 points will be deducted at their next application. If the nominated students could not find any internship placement, their grant right will be passed to students ‘waiting’.

FINDING AN INTERNSHIP PLACEMENT & ACCEPTANCE LETTER PROCESS

Students applying for internship mobility are required to find an internship place with their own connections.The institution where you want to do an internship may be in any of the countries included in the Erasmus program. It is necessary to inform the institutions where you want to do an internship that you want to participate in the Erasmus + Internship Mobility by writing a letter of motivation along with your CV. If you receive positive feedback, you should request an ‘Acceptance Letter’. The internship acceptance letter should be sent to you by the institution where you will do the internship, with the dates of mobility (minimum 60 days) day / month / year clearly specified, signed and stamped.

Students should participate in the internship mobility minimum of 2 months (60 days). Mobilities under two months are not valid.

Participating internship mobility more than 2 months is possible following the deadline given below however nominated students are able to get maximum 2 months of grant for internship mobility.

Deadline to complete the Internship Mobility and submit your documents to Erasmus Office: 30 September, 2024

Click here to see the results.

Erasmus and Exchange Programs Office

erasmus@halic.edu.tr