Erasmus+ 2021-2022 Projeleri 2022-2023 Bahar Dönemi Hareketliliği Başvuru Sonuçları / Erasmus+ 2021-2022 Projects 2022-2023 Spring Semester Mobility Application Results

[TR] Erasmus+ 2021-2022 Projeleri Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. 

Kontenjanlar bölüm bazlı olarak dağıtılmış olup Ulusal Ajans tarafından 2021-2022 Proje Dönemleri için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına bağlı olarak belirlenmiştir.

Asil ve yedek listeleri, bütün bölümlerin programa katılmasını sağlamak ve programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi adına her bölümden en yüksek puan alan adayların “asil” olarak seçilmesiyle oluşturulmuştur.

Asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin hakkından feragat etmesi durumunda Erasmus hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.

Asgari şartları sağlayan ancak hibeli olarak hak kazanamayan öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda hibesiz olarak Erasmus hakkından yararlanabilecektir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı Öğrenim Hareketliliği için 60 puan, Staj Hareketliliği için 50 puandır, sınavda belirtilen puanlardan düşük alan öğrenciler Erasmus+ Hareketliliklerinden yararlanamayacaktır.

Asil olarak seçilen ancak feragat etmek öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 7 Ekim 2022 17.00’ye kadar feragat dilekçesini ofisimize teslim etmeleri/mail atmaları gerekmektedir.

Feragat için belirlenen tarihlerden sonra mücbir sebep olmadan hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki yıl Erasmus başvurusunda toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Staj Hareketliliğine hak kazanan öğrencilerin staj yapacakları kurumdan kendileri staj kabul mektubu almaları gerekmektedir. Staj kabul mektubu staj yapacağınız kurum tarafından size hareketlilik tarihlerini (minimum iki ay) gün/ay/yıl belirtilmiş olarak, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmelidir. Kabul mektubunun ofise iletilmesi beklenen son tarih 30 Ekim 2022’dir.

Staj faaliyeti süresi minimum 2 ay olmalıdır. İki fazdan az hareketlilikler geçerli sayılmaz. Programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi için Staj Hareketlliğinde 3 aylık hibe desteği sağlanmaktadır.

2021-2022 Projeleri Staj Hareketliliği için son tarih 30.09.2023 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar hareketliliği tamamlayıp evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.

Belirtilecek olan tarihe kadar Kabul Mektubunu iletmeyen öğrenciler, feragat dilekçesi doldurmaları şartıyla feragat etmiş sayılacaklardır. Ancak kabul mektubu iletmeyen ve ofisi süreç hakkında bilgilendirmemiş ve feragat dilekçesi iletmemiş olan öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanma hakları devam etmeyecektir ve bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanacaktır.

Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyonu

Oryantasyon Programı 17 Ekim 2022’de yapılacak olup yapılacak olup katılım zorunludur. Saat ve yer bilgisi duyurulacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Ve Staj Hareketliliği sonuçları için tıklayınız.

Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

erasmus@halic.edu.tr


[EN] 2021- 2020 Projecs Erasmus+ Study and Internship Mobility Placement Results have been announced. 

Quotas have been distributed on a departmental basis and have been determined according to the grant amount to be allocated to our university for the 2021-2022 Projects Semester by the Turkish National Agency.

The nominated and waiting lists were created by accepting the candidates with the highest scores from each department as “nominated” in order to ensure that all departments participate in the program and that more candidates can benefit from the program.

In the case of nominated students withdrawal, their Erasmus participation right will pass to the candidates who are determined as “waiting list” respectively.

Students who meet the minimum requirements but are not eligible for a grant will be able to benefit from Erasmus without a grant upon request.

Students who score less than 60 points for the Erasmus+ Study Mobility, less than 50 points for the Erasmus+ Internship Mobility in the English Proficiency Exam are not eligible for the Erasmus Mobilities.

Students accepted as nominated but who want to withdraw, should submit/mail the petition of withdrawal to Erasmus Office until the 7th of October 2022, 17.00.

If the mobility is abandoned without force majeure after the dates determined for the withdrawal, -10 points will be deducted from the candidate’s total score in the next year’s Erasmus application.

Students who are eligible for the Internship Mobility are required to receive an internship acceptance letter from the institution where they will do their internship and submit it to Erasmus Office until the 30th of October 2022. The internship acceptance letter should be sent to you by the institution where you will do the internship, signed and stamped with the dates of mobility as day/month/year.

For 2021-2022 Projects, you have to complete your internship mobility before 30.09.2023 submit to your documents to Erasmus Office.

Students should participate in the internship mobility minimum of two month. Mobilities under two months are not valid. Nominated students are able to get three months of grant to make sure more students can participate to the mobility.

Erasmus+ Outgoing Student Orientation
The Orientation Program will be held on 17th of October 2022 and participation is obligatory. Time and place information will be shared in next weeks.

Click for the Erasmus+ Study and Internship Mobility application results. 

Erasmus and Exchange Programs Office

erasmus@halic.edu.tr