Erasmus+ 2020 Projesi İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı İtiraz Sonuçları / Erasmus+ 2020 Project English Proficiency Exam Objection Results

[TR]  Erasmus+ İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı İtiraz sonuçları açıklanmıştır.

İtiraz sonuçlarıyla birlikte güncellenmiş listeyi görüntülemek için tıklayınız.

Bundan sonraki aşamada;

 • En geç önümüzdeki 2 hafta içinde başvurulan program için minimum Erasmus notuna sahip öğrenciler her başvurulan bölüm ve program için GNO’nun %50’si + güncel Dil Puanının %50’si alınarak elde edilen Erasmus Puanı ilan edilecektir.
 • Asil ve yedek listeleri, bütün bölümlerin programa katılmasını sağlamak ve programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi adına her bölümden en yüksek puan alan adayların “asil” olarak seçilmesiyle oluşturulacaktır.
 • Asil olarak hak kazanan öğrencilerimizin hakkından feragat etmesi durumunda Erasmus hakkı sırasıyla “yedek” olarak belirlenen adaylara geçecektir.
 • Asgari şartları sağlayan ancak hibeli olarak hak kazanamayan öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda hibesiz olarak Erasmus hakkından yararlanabilecektir.
 • Öğrenciler başvuru sırasında tercih ettikleri üniversitelere bağlı olarak değerlendirilecek sonrasında yerleştirmeleri yapılacaktır. Yerleştirmelere göre öğrenci bilgileri ilgili partner Üniversitelere bildirilecektir.
 • Nisan ayı ilk haftası içerisinde söz konusu süreçlerle ilgili bir oryantasyon programı yapılacaktır.

[EN] Erasmus+ English Proficiency Exam Objections have been finalized.

Click for the results.

In the next process;

 • Within the next 2 weeks at the latest, students with a minimum Erasmus score for the applied program will be declared the Erasmus Point obtained by taking 50% of the GPA + 50% of the current Language Score for each department and program applied for.
 • The nominated and waiting lists will be created by selecting the candidates with the highest scores from each department as “nominated” in order to ensure that all departments participate in the program and that more candidates can benefit from the program.
 • Once the students who are entitled as “nominated” withdraw their right, their right will pass to the candidates who are determined as “waiting”, respectively.
 • Students who meet the minimum requirements but are not eligible for a grant will be able to benefit from Erasmus without a grant upon request.
 • Students will be evaluated depending on the partner universities they choose at the time of application, and then their placement will be made. According to the placements, the student information will be reported to the relevant partner universities.
 • An orientation program will be held in the first week of April regarding the processes.