Erasmus+ 2020 Projesi 2022-2023 Bahar Dönemi Hareketliliği Başvuru Sonuçları / Erasmus+ 2020 Project 2022-2023 Spring Semester Mobility Application Results

[TR] Erasmus+ 2020 Projesi Staj Hareketliliği Ek Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. 

Kontenjanlar bölüm bazlı olarak dağıtılmış olup Ulusal Ajans tarafından 2020 Proje Dönemleri için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına bağlı olarak belirlenmiştir.

Asil ve yedek listeleri, bütün bölümlerin programa katılmasını sağlamak ve programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi adına her bölümden en yüksek puan alan adayların “asil” olarak seçilmesiyle oluşturulmuştur.

İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı Staj Hareketliliği için 50 puandır, sınavda belirtilen puanlardan düşük alan öğrenciler Erasmus+ Hareketliliklerinden yararlanamayacaktır.

Asil olarak seçilen ancak feragat etmek öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 7 Ekim 2022 17.00’a kadaferagat dilekçesini ofisimize teslim etmeleri/mail atmaları gerekmektedir.

Feragat için belirlenen tarihlerden sonra mücbir sebep olmadan hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki yıl Erasmus başvurusunda toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Staj Hareketliliğine hak kazanan öğrencilerin, staj yapacakları kurumdan kendileri staj kabul mektubu almaları gerekmektedir. Staj kabul mektubu staj yapacağınız kurum tarafından size hareketlilik tarihlerini gün/ay/yıl belirtilmiş olarak, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmelidir. Kabul mektubunun ofise iletilmesi beklenen son tarih 30 Ekim 2022’dir.

2020 Projesi Staj Hareketliliği için son tarih 15 Mayıs 2023 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar hareketliliği tamamlayıp evraklarınızı Erasmus Ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.

Belirtilecek olan tarihe kadar Kabul Mektubunu iletmeyen öğrenciler, feragat dilekçesi doldurmaları şartıyla feragat etmiş sayılacaklardır. Ancak kabul mektubu iletmeyen ve ofisi süreç hakkında bilgilendirmemiş ve feragat dilekçesi iletmemiş olan öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanma hakları devam etmeyecektir ve bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanacaktır.

Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyonu

Oryantasyon Programı 17 Ekim 2022’de yapılacak olup yapılacak olup katılım zorunludur. Saat ve yer bilgisi duyurulacaktır.

Erasmus+ 2020 Projesi Staj Hareketliliği sonuçları için tıklayınız.

Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

erasmus@halic.edu.tr


[EN] 2020 Project Erasmus+ Internship Mobility Placement Results have been announced. 

Quotas have been distributed on a departmental basis and have been determined according to the grant amount to be allocated to our university for the 2020 Project Semester by the Turkish National Agency.

The nominated and waiting lists were created by accepting the candidates with the highest scores from each department as “nominated” in order to ensure that all departments participate in the program and that more candidates can benefit from the program.

Students who score less than 50 points for the Erasmus+ Internship Mobility in the English Proficiency Exam are not eligible for the Erasmus Mobilities.

Students accepted as nominated but who want to withdraw, should submit/mail the petition of withdrawal to Erasmus Office until the 7th of October 2022, 17.00.

If the mobility is abandoned without force majeure after the dates determined for the withdrawal, -10 points will be deducted from the candidate’s total score in the next year’s Erasmus application.

Students who are eligible for the Internship Mobility are required to receive an internship acceptance letter from the institution where they will do their internship and submit it to Erasmus Office until the 30th of October 2022. The internship acceptance letter should be sent to you by the institution where you will do the internship, signed and stamped with the dates of mobility as day/month/year.

For 2020 Internship mobility, you have to complete your mobility before 15th of May 2023 submit to your documents to Erasmus Office.

Erasmus+ Outgoing Student Orientation
The Orientation Program will be hald on 17th of October 2022 and participation is obligatory. Time and place information will be shared in next weeks.

Click for the 2020 Project Erasmus+ Internship Mobility application results. 

Erasmus and Exchange Programs Office

erasmus@halic.edu.tr