AVRUPA DIŞI ÜLKELERDE HİBELİ ERASMUS HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / NON-EUROPEAN COUNTRIES SCHOLARSHIP PROGRAM INFORMATION MEETING

KA171 Avrupa Dışı Ülkelerde Hibeli Erasmus Programı hakkındaki bilgilendirme toplantımız 6 Mart 14.00’da yapılacaktır.

Information meeting about KA171 Scholarship Program is going to be held on 6th of March 14.00.

ZOOM ID: 504 205 8304

PASSWORD/ŞİFRE: 2023