25 AĞUSTOS 2023 ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KAYDI / 25 AUGUST 2023 ERASMUS+ INFORMATION MEETING RECORD

25 Ağustos 2023 Cuma günü düzenlenen toplantının kaydı aşağıda yer almaktadır.

The record of the meeting, held on 25 August 2023 Friday, is situated below.