24.03.2023 Tarihli ERASMUS İngilizce Yeterlilik Sınavı İtirazları Değerlendirmesi / 24.03.2023 ERASMUS English Profiency Exam Objections Reevaluation Results

Revize sonuçlar için tıklayınız / See the reevaluated results here