2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU HK.

BAŞVURU TARİHLERİ

İlan Tarihi: 17 Ekim 2023

Başvuru başlangıç: 5 Kasım 2023

Başvuru bitiş : 20 Kasım 2023

Hareketlik tarihleri: 2023-2024 Akademik Yılı Güz-Bahar Dönemi

Başvuru portalı: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr

2023-2024 Akademik yılı çerçevesinde Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin hareketlilik başvuruları web sitemiz üzerinde yer alan form ve gerekli diğer evraklar ile 5 Kasım 2023 – 20 Kasım 2023 tarihleri arasında online başvuru platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

FAALİYET SÜRESİ VE KAPSAMI

Faaliyet süreleri Ders Verme hareketliliği için en fazla 5 ardışık iş günü, Eğitim Alma hareketliliği için en fazla 4 ardışık iş günü olacak şekilde hibelendirilecektir.

Ders verme faaliyetinde en az 8 ders saati ders verilmesi ve Mobility Agreement belgesinde bu derslerin 5 güne bölünerek planlama yapılması zorunludur.

Hak kazanan personel, hareketliliğini 2023-2024 Akademik Yılı Güz-Bahar Dönemi içerisinde en geç 31.07.2024 tarihinde bitecek şekilde planlamalıdır.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ

  • Erasmus Personel (Ders Verme) Hareketliliği’ne başvurmak isteyen Akademik personelinAnlaşmalı olduğumuz bir kurumdan, başvurmadan önce Kabul Mektubu (Acceptance Letter) almış olması gerekmektedir.
  • Erasmus Personel (Eğitim Alma) Hareketliliği’ne başvurmak isteyen Akademik ve İdari personelin Erasmus Programı ülkelerinde bulunan herhangi bir kurumdan ya da anlaşmalı olduğumuz bir kurumdan, başvurmadan önce Kabul Mektubu (Acceptance Letter) almış olması gerekmektedir.

Kabul mektubunda hareketlilik tarihleri, personel adı-soyadı, kabul eden kurumun imzası ve mührü mutlaka bulunmalıdır.

Başvurular kapandıktan sonra kabul belgesinde belirtilen tarihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Mücbir sebep olması durumunda Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı kurumlarımızı görüntülemek için;

https://exchange.halic.edu.tr/tr/partner-universities/

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Erasmus+ Personel Hareketliliği başvurunuzun alınması için aşağıdaki belgeleri eksiksiz biçimde hazırlanması ve başvuru sistemine yüklenmeden önce Erasmus Ofisine kontrol ettirilmesi önemle rica olunur. Başvuru sisteminde tamamlanmamış başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğine başvurunuzun alınması için eksiksiz biçimde başvuru platformuna yüklenmesi gereken belgeler aşağıdadır.

1.Karşı Kurumdan Alınacak Kabul Mektubu (Acceptance Letter)

( Planlanan hareketlilik tarihleri, imza ve kaşe içermelidir)

2.Başvuru Formu (Application Form)

3.Personel Hareketliliği Anlaşması (Staff Mobility Agreement) 

Sarı işaretli tüm bilgiler istenen şekilde doldurulmuş ve tüm imzalar tamamlanmış şekilde başvuru platformuna yüklenmelidir. Sending institution imzasının tamamlanması için belgenizi ofisimize iletebilirsiniz.

(Ders verme anlaşması (Staff Mobility Agreement for Teaching)

(Eğitim Alma anlaşması (Staff Mobility Agreement for Training)

ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Groups according to Living CostsName of CountriesDaily Erasmus Grant
Group 1 Program CountriesDenmark, Ireland, Sweden Luxemburg, Finland, Iceland, Liechtenstein,Norway162 Euro
Group 2 Program CountriesAustria, Belgium, Germany, Spain, Malta, Portugal, France, Italy, Cyprus, Netherlands, Greece144 Euro
Group 3 Program CountriesEstonia, Croatia, Lithuania, Slovenia, Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Macedonia, Slovakia, Hungary, Poland, Serbia,Turkey,Romania126 Euro
Other Countries1-4 and 6-13. Region Countries180 Euro
HİBE MİKTARLARI

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Calculated Distance between partner institutions:Amount of Travel Support
Between 100-499 km180 Euro
Between 500-1999 km275 Euro
Between 2000-2999 km360 Euro
Between 3000-3999 km530 Euro
Between 4000-7999 km820 Euro
8000 km or more1,500 Euro
SEYAHAT GİDERLERİ HİBE DESTEĞİ

Sorularınız için bize email adresimizden ulaşabilirsiniz

erasmus@halic.edu.tr

Saygılarımızla,
Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü