2021 VE 2022 PROJELERİ ÖĞRENİM & STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR/ 2021 AND 2022 PROJECTS STUDY & INTERNSHIP MOBILITY APPLICATIONS INFORMATION

2021 VE 2022 PROJESİ GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TARİHLERİ: 

İlan Tarihi: 1 Ağustos 2022

Başvuru Başlangıç: 15 Ağustos 2022   

Başvuru Bitiş: 14 Eylül 2022

Hareketlilik Dönemi: 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi

İNGİLİZCE DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHİ: 


İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben 2O Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-posta olarak gönderilecektir.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Söz konusu sonuç en fazla 2 başvuruda kullanılabilmektedir.

Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup başvuru sisteminde talep edilen Üniversite Erasmus Dil Sınavı belgesi olarak yüklenmelidir.


–    Dilekçe için TIKLAYINIZ.

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür.

Bu işlem için başvuru sisteminde talep edilen Yabancı Dil Bilgisi belgesi aşağıdaki dilekçe işe birlikte sisteme yüklenmelidir. Geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru en fazla 2 yıl olan söz konusu belge en fazla 2 başvuruda kullanılabilmektedir.

–    Dilekçe için TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 2. Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS),
 4. Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
 5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ Programı yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları https://portal.ua.gov.tr/ üzerinden tamamlanmaktadır.

Online Başvuruya Dair Önemli Not (!)

 • Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan Üniversite tercihleri önem sırasına göre yapılmalıdır.
 • Öğrencilerin bölümlerinin anlaşmalı oldukları anlaşmalı kurumları incelemeleri, eğitim diline dikkat etmeleri, başvuracakları Üniversiteleri belirlerken web sitelerinden araştırma yapmaları ve son olarak Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.
 • Online başvurunuzu tamamladıktan sonra partner üniversite seçimlerinizi değiştirmeniz mümkün değildir. Değişiklik talepleri mücbir sebepler dışında kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru sisteminde başvurunuzu sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak tamamlayınız. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU: 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
60
(100 üzerinden)
Erasmus+ Staj Hareketliliği
Hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
50
(100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi
(GNO)
%50
Yabancı Dil Puanı%50
Şehit ve Gazi çocuklarına+15
(Puan)
Engelli öğrencilere 
(engelliğin belgelenmesi kaydıyla)
+10
(Puan)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)
+10
(Puan)
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma+10
(Puan)
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir+5
(Puan)
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma
(Her bir hareketlilik için)​​​​​​​
-10
(Puan)
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma-10
(Puan)
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-10
(Puan)
Her iki hareketlilik türüne (Öğrenim ve Staj) başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)​​​​​​​
-10
(Puan)

Önemli Not: Öğrencilerimizin kendi bağlantıları ile staj yeri bulmaları gerekmektedir. Staj yapmak istediğiniz kuruma bir niyet mektubu yazarak Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılma isteğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Eğer olumlu geri dönüş alırsanız yukarıda belirtildiği üzere davet mektubu istemelisiniz. Başvuru sırasında kabul mektubunu iletmek isteyen öğrencilerin bu işlem için sistemin talep ettiği Kabul Belgesi bölümüne belgelerini yüklemelidir.

HİBELER:

Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Hibe Öğrenim (Avro)Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriDanimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,600750
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan450600

HİBE HESAPLAMA:

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.
 • İkinci ödeme, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

Sorularınız için Erasmus Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

eramus@halic.edu.tr

Online bilgilendirme toplantısı zoom üzerinden yapılacaktır.

12 Ağustos Cuma 2022

13:00

Zoom ID: 898 306 8541

Password: halic1998


ENGLISH

2021 AND 2022 PROJECTS

FALL SEMESTER APPLICATIONS FOR MOBILITY OF STUDY AND INTERNSHIP

APPLICATION DATES:

Announcement: 1st of August

From: 15th of August

Until:14th of September

Mobility Period: Spring Semester of the Academic Year 2022-2023

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY EXAM DATE:

After English Profiency Exam Applications are closed, the exam will take place on 20th of September 2022. Information will be send out via email to student who had submitted their applications.

Students can submit their previously participated English Proficiency exam results conducted by Haliç University for Erasmus+ Program, the validity period of which is 2 years back from the date of taking the exam.

Erasmus+ Program English Proficiency exam results can be used for 2 applications.

For this process, the petition given below must be filled out and uploaded as the University Erasmus Language Exam document as it is requested in the application system.


–     CLICK HERE for the petition.

Equivalent exams that student took from examination centres outside the University are converted to the corresponding language grade by Department of Foreign Languages.

For this process, the Foreign Language Proficiency certificate requested in the application system should be uploaded to the system along with the following petition. The validity period of Language Proficiency Exam is no more than 2 years from the date of taking the exam and can be used for no more than 2 applications.

–     CLICK HERE for the petition.

APPLICATION REQUIREMENTS:


Vocational School students and Bachelor’s Students must have a minimum grade of 2.20/4.00 cumulative GPA 

Master’s students a minimum grade of 2.50/4.00 cumulative GPA. 

Being a full time and active student on the system and not being graduated during the mobility dates.

If student had participated in Ersmus+ Mobility before, it should not acceed 12 months of total mobility with the new application.

APPLICATION PROCEDURE:

Erasmus+ Study and Internship Mobility applications are completed on  https://portal.ua.gov.tr

An Important Note on Applications Online (!)

 • University preferences made within the scope of Learning Mobility should be made in order of importance.
 • It is recommended that students examine the contracted institutions that their departments are contracted with, pay attention to the language of education, conduct research on their websites when determining the Universities they will apply to, and finally cantact with Erasmus Department Coordinators.
 • It is not possible to change your partner university choices after completing your online application.Requests for amendments will not be accepted except for force majeure.
 • Complete your application in the application system as requested from you and without missing information. Applications of candidates who make incomplete and incorrect statements will be considered invalid.

EVALUATION CRITERIA AND SCORE TABLE:

Erasmus+ Learning Mobility Minimum foreign language score for students who want to take advantage of their mobility60
(out of 100)
Erasmus+ Internship Mobility Minimum foreign language score for students who want to take advantage of mobility50
(out of 100)
• Academic Performance (GPA)%50
Language Proficiency%50
Children of martyrs and veterans+15
(Points)
Students with disabilities
(With the requested documents)
+10
(Points)
Students under protection as asserted by the Law no. 2828 of Social Services+10
(Points)
Submitting Acceptance Letter from Internship Placement during the application+10
(Points)
Internships aimed to improving digital skills are prioritized+5
(Points)
• Previous participation in the Erasmus Program within current study level –
(For each mobility)​​​​​​​
-10
(Points)
Participation in Erasmus Program in the country of nationality-10
(Points)
Being selected and not participating to mobility without notification of waiver
(it is applied if the student applies to Erasmus+ Mobility again)
-10
(Points)
Applying for both types of mobility (Study and Internship)
(reduction is applied to the type of mobility preferred by the student)
-10
(Points)

Important Note: Our students need to find an internship place with their own connections. You must write a letter of intent to the institution where you want to do an internship and inform them of your desire to participate in the Erasmus+ Internship Mobility. If you receive a positive feedback, as mentioned above, you should request an invitation letter. Students who want to submit their acceptance letter during the application should upload their documents to the Acceptance Document section requested by the system in this process.

 GRANTS:

Country GroupsHost Countries in MobilityMonthly Study Grant (Euros)Monthly Grant Internship (Euro)
Group 1/2 Program CountriesDenmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, France, Southern Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece.600750
3. Group Program CountriesBulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey,Serbia450600
 • GRANT CALCULATION
 • The first instalment which cover the 80% of the total amount is paid before the arrival in the hosting University.
 • The second instalment, which is the 20% remaining is paid after the student returns and after the delivery of all the document required, and on the condition that the applicant must take 30 ECTS lessons and 2/3 of these courses must be completed successfully.
 • The upper limit on the duration and grant is determined according to the information and documents such as the academic calendar at the institution to be visited and the periods stated in the invitation letters of the students, before the mobility starts.
 • • When the activity is completed, the total final grant of the student is recalculated by looking at the actual duration of the activity taking place abroad and the level of fulfillment of the student’s responsibilities. The exact duration of the activity is calculated according to the start and end dates of the activity stated in the participation certificate and the entry and exit dates stated in the passport.

Please feel free to contact with Erasmus Office for you questions;

erasmus@halic.edu.tr

Information seminar will be held on zoom.

12 August Friday 2022

13:00

Zoom ID: 898 306 8541

Password: halic1998