2020 PROJESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA STAJ HAREKETLİLİĞİ EK KONTENJAN BAŞVURULARI SONUÇLARI / 2020 PROJECT GRADUATE PROGRAMS (MASTER’S AND PHD) INTERNSHIP MOBILITY ADDITIONAL PLACEMENT RESULTS

[TR] Erasmus+ 2020 Projesi Staj Hareketliliği Ek Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır!

Kontenjanlar bölüm bazlı olarak dağıtılmış olup Ulusal Ajans tarafından 2020 Proje Dönemleri için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına bağlı olarak belirlenmiştir.

  • İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı Staj Hareketliliği için 50 puandır, sınavda belirtilen puanlardan düşük alan öğrenciler değerlendirmeye alınmamış olup, Erasmus+ hareketliliklerinden yararlanamayacaktır.

Asil ve yedek listeleri, bütün bölümlerin programa katılmasını sağlamak ve programdan daha fazla adayın yararlanabilmesi adına her bölümden en yüksek puan alan adayların “asil” olarak seçilmesiyle oluşturulmuştur.

Asil olarak hak kazanın öğrenciler Erasmus hibesinden faydalabilecek öğrenciler olup, asgari şartları sağlayan ancak hibeli olarak hak kazanamayan (yedek) öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda hibesiz olarak Erasmus hakkından yararlanabilecektir.

Asil olarak seçilen ancak feragat etmek öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 5 Ocak Perşembe 2023, 13.00’a kadaferagat dilekçesini ofisimize teslim etmeleri/mail atmaları gerekmektedir.

Feragat için belirlenen tarihlerden sonra mücbir sebep olmadan hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki Erasmus başvurusunda toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Sonuçlar için tıklayınız!

STAJ YERİ BULMA VE KABUL MEKTUBU İLETME SÜRECİ

Staj Hareketliliğine hak kazanan öğrencilerin, staj yapacakları kurumdan kendileri staj kabul mektubu almaları gerekmektedir. Staj kabul mektubu, staj yapacağınız kurum tarafından size hareketlilik tarihlerini gün/ay/yıl belirtilmiş olarak, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmelidir. Kabul mektubunun ofise iletilmesi için beklenen son tarih 29 Ocak 2022’dir.

Staj faaliyeti süresi minimum 2 ay olmalıdır. İki aydan az hareketlilikler geçerli sayılmaz. Staj Hareketliliği için maksimum 3 aylık hibe desteği sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz bölümleri dâhilinde staj anlaşması olan partner üniversitemiz olup olmadığını öğrenmek için Erasmus Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Belirtilmiş olan tarihe kadar Kabul Mektubunu iletmeyen öğrenciler, feragat dilekçesi doldurmaları şartıyla feragat etmiş sayılacaklardır. Ancak kabul mektubu iletmeyen ve ofisi süreç hakkında bilgilendirmemiş ve feragat dilekçesi iletmemiş olan öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanma hakları devam etmeyecektir ve bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanacaktır.

2020 Projesi Staj Hareketliliği için son tarih 15 Mayıs 2023 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar hareketliliği tamamlayıp evraklarınızı Erasmus Ofisi’ne teslim etmeniz gerekmektedir.

Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriDanimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,600
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye,Sırbistan400
HİBE MİKTARLARI

Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

erasmus@halic.edu.tr

[EN] 2020 Project Erasmus+ Internship Mobility Placement Results have been announced. 

Quotas have been distributed on a departmental basis and have been determined according to the grant amount to be allocated to our university for the 2020 Project Semester by the Turkish National Agency.

  • Students who score less than 50 points for the Erasmus+ Internship Mobility in the English Proficiency Exam are not eligible for the Erasmus Mobilities.

The nominated and waiting lists were created by accepting the candidates with the highest scores from each department as “nominated” in order to ensure that all departments participate in the program and that more candidates can benefit from the program.

Nominated students are students who will be granted with Erasmus grant, waiting students who meet the minimum requirements (yedek öğrenciler) but are not eligible for a grant will be able to benefit from Erasmus without a grant upon request.

Students, who are accepted as nominated but would like to withdraw, should submit/mail the petition of withdrawal to Erasmus Office until the 5th of January Thursday 2023, 13.00

If the mobility is abandoned without force majeure after the dates determined for the withdrawal, -10 points will be deducted from the candidate’s total score in the next Erasmus application.

Click here for results!

FINDING AN INTERNSHIP PLACEMENT & ACCEPTANCE LETTER PROCESS

Students who are eligible for the Internship Mobility are required to receive an internship acceptance letter from the institution where they will do their internship and submit it to Erasmus Office until 29 January 2023. The internship acceptance letter should be sent to you by the institution where you will do the internship, signed and stamped with the dates of mobility as day/month/year.

Students should participate in the internship mobility minimum of two month. Mobilities under two months are not valid. Nominated students are able to get three months of grant to make sure more students can participate to the mobility.

Students can consult to Erasmus Office about the internship possibilities with our partner universities.

Students who do not submit their Acceptance Letter by the specified date should submit a waiver petition. However, students who do not submit an acceptance letter until the deadline will not continue to have the right to benefit from Erasmus+ Mobility and -10 points will be deducted at their next application.

For 2020 Internship mobility, you have to complete your mobility until 15th of May 2023 and submit your documents to Erasmus Office.

Country GroupsHost Countries in MobilityMonthly Grant Internship (Euro)
Group 1/2 Program CountriesDenmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, France, Southern Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece.600
3. Group Program CountriesBulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey,Serbia400
GRANT AMOUNTS

Erasmus and Exchange Programs Office

erasmus@halic.edu.tr