2020 PROJESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA STAJ HAREKETLİLİĞİ EK KONTENJAN BAŞVURULARI BAŞLIYOR/ 2020 PROJECT GRADUATE PROGRAMS (MASTER’S AND PHD) INTERNSHIP MOBILITY ADDITIONAL PLACEMENT APPLICATIONS

TR

BAŞVURUCAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Başvurular sadece 15 Mayıs 2023 tarihine kadar minimum iki aylık staj hareketliliğine katılabilecek Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri içindir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 

Başlangıç: 29 Kasım 2022 

Bitiş: 13 Aralık 2022

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 2. Minimum 50 puan İngilizce Dil Yeterliliğine sahip olmak*
 3. Başvuru sırasında tam zamanlı, aktif öğrenci durumunda olunması.
 4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ Programı yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

Başvuru süresi içinde staj yeri kabul mektubu sunan öğrencilerin, Erasmus Puanına +10 puan eklenicektir.Başvurular kapandıktan sonra hak kazanan öğrencilere staj yeri bulması için son tarih verilecektir.

*İNGİLİZCE DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHİ: 
İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-posta olarak gönderilecektir.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Söz konusu sonuç en fazla 2 başvuruda kullanılabilmektedir. Daha önce katılım sağladığınız Erasmus+ İngilizce Yeterlilik Sınav sonucunuzu Yabancı Diller Yüksek Okulundan talep etmeniz gerekmektedir.

Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup, Daha önce katılım sağladığınız Erasmus+ İngilizce Yeterlilik Sınav sonucunuz ile birlikte başvuru portalına Üniversite Erasmus Dil Sınavı belgesi olarak yüklemeniz gerekmektedir.


–    Dilekçe için TIKLAYINIZ.

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür.

Geçerli Üniversite dışı Yabancı Dil Sınavları : KPDS, YDS, TOEFL, YÖKDİL (YÖK Eş değerlik tabloları
kullanılacaktır)

Bu işlem için başvuru sisteminde talep edilen Yabancı Dil Bilgisi belgesi aşağıdaki dilekçe işe birlikte sisteme yüklenmelidir. Geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru en fazla 2 yıl olan söz konusu belge en fazla 2 başvuruda kullanılabilmektedir.

–    Dilekçe için TIKLAYINIZ.

Üniversite dışı geçerli Yabancı Dil Sınavı veya daha önce katılım sağladığı Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Erasmus+ İngilizce Yeterlilik sınavı sonucu bulunmayan öğrencilerin başvurular sonrası yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına katılımı zorunludur.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları Erasmus Başvuru Portalı üzerinden tamamlanmaktadır.

Başvuruyu nasıl yapacağınıza dair rehberimiz için tıklayınız.

Online Başvuruya Dair Önemli Notlar (!)

 • Staj Hareketliliğine hak kazanan öğrencilerin staj yapacakları kurumdan staj kabul mektubu almaları gerekmektedir. Staj kabul mektubu staj yapacağınız kurum tarafından size hareketlilik tarihlerini (minimum iki ay) gün/ay/yıl belirtilmiş olarak, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmelidir. Kabul mektubunun ofise iletilmesi beklenen son tarih sonuçların yayınlanması ile birlikte öğrencilere duyurulacaktır.
 • Başvuru sisteminde başvurunuzu sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak tamamlayınız. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Staj faaliyeti süresi minimum 2 ay olmalıdır. İki fazdan az hareketlilikler geçerli sayılmaz. Staj Hareketlliğinde maksimum 3 aylık hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Başvuru sırasında kabul belgesini iletmek isteyen öğrencilerin bu işlem için sistemin talep ettiği Kabul Belgesi bölümüne belgelerini yüklemelidir.
 • 2020 Projesi Staj Hareketliliği için son tarih 15 Mayıs 2023 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar hareketliliği tamamlayıp evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU: 

Erasmus+ Staj Hareketliliği
Hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
50
(100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi
(GNO)
%50
Yabancı Dil Puanı%50
Şehit ve Gazi çocuklarına+15
(Puan)
Engelli öğrencilere 
(engelliğin belgelenmesi kaydıyla)
+10
(Puan)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)
+10
(Puan)
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma+10
(Puan)
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir+5
(Puan)
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma
(Her bir hareketlilik için)​​​​​​​
-10
(Puan)
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma-10
(Puan)
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-10
(Puan)
Her iki hareketlilik türüne (Öğrenim ve Staj) başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)​​​​​​​
-10
(Puan)

HİBELER:

Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriDanimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,600
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye,Sırbistan400

HİBE HESAPLAMA:

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.
 • İkinci ödeme, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

Sorularınız için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

erasmus@halic.edu.tr


EN

IMPORTANT NOTE!

This application is open for Master’s and PhD students who can participate in minimum of two months of internship mobility until 15th of May 2023.

APPLICATION DATES:

From: 29th of November

Until: 13th of December

APPLICATION REQUIREMENTS:

 1. Master’s and PhD students a minimum grade of 2.50/4.00 cumulative GPA.
 2. Minimum of 50 point from the English Proficiency Score
 3.  Being a full time and active student on the system while applying.
 4. If student had participated in Erasmus+ Mobility before within the same study circle , it should not acceed 12 months of total mobility with the new application.

+10 points will be added to the Erasmus Score of the students who submit an internship acceptance letter during the application period.After the applications are closed, the eligible students will be given a deadline to find an internship place.

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY EXAM :

After Applications are closed, the exam information will be send out via email to student who had submitted their applications.

Students can submit their previously participated English Proficiency exam results conducted by Haliç University for Erasmus+ Program, the validity period of which is 2 years back from the date of taking the exam. Erasmus+ Program English Proficiency exam results can be used for 2 applications. You need to request your English Proficiency Exam Results from Foreign Language School.

For this process, the petition given below must be filled out and uploaded with the University Erasmus Language Exam document as it is requested in the application system.


–     CLICK HERE for the petition.

Equivalent exams that student took from examination centres outside the University are converted to the corresponding language grade by Department of Foreign Languages.
Equivalent exams: KPDS, YDS, TOEFL, YÖKDİL

For this process, the Foreign Language Proficiency certificate requested in the application system should be uploaded to the system along with the following petition. The validity period of this document, which is no more than 2 years from the date of taking the exam and can be used for no more than 2 applications.

–     CLICK HERE for the petition.

English Proficiency Exam is mandatory for the students who do not have the results of Equivalent exams that student took from examination centres outside the University (as mentioned above) or the Erasmus + English Proficiency exam result organized by Haliç University, which they have previously participated in.

APPLICATION PROCEDURE:

Erasmus+ Study and Internship Mobility applications are completed on Erasmus Application Portal.

Please click here for Application Portal Guide.

An Important Note on Applications Online (!)

 • Students who are eligible for the Internship Mobility are required to receive an internship acceptance letter from the institution where they will do their internship and submit it to Erasmus Office until the given deadline after the applications are closed. The internship acceptance letter should be sent to you by the institution where you will do the internship, signed and stamped with the dates of mobility as day/month/year.
 • Complete your application in the application system as requested from you and without missing information. Applications of candidates who make incomplete and incorrect statements will be considered invalid.
 • Students should participate in the internship mobility minimum of two month. Mobilities under two months are not valid. Nominated students are able to get three months of grant to make sure more students can participate to the mobility.
 • Students who want to submit their acceptance certificate during the application must upload their documents to the Acceptance Certificate section requested by the system for this process.
 • You have to complete your internship mobility before 15 May 2023 and submit your documents to Erasmus Office.

 • EVALUATION CRITERIA AND SCORE TABLE:
Erasmus+ Internship Mobility Minimum foreign language score for students who want to take advantage of mobility50
(out of 100)
• Academic Performance (GPA) 50%%50
Language Proficiency %50
Children of martyrs and veterans+15
(Points)
Students with disabilities
(With the requested documents)
+10
(Points)
Students under protection as asserted by the Law no. 2828 of Social Services+10
(Points)
Internships aimed to improving digital skills are prioritized+5
(Points)
• Previous participation in the Erasmus Program within current study level –
(For each mobility)​​​​​​​
-10
(Points)
Participation in Erasmus Program in the country of nationality-10
(Points)
Being selected and not participating to mobility without notification of waiver
(it is applied if the student applies to Erasmus+ Mobility again)
-10
(Points)
Applying for both types of mobility (Study and Internship)
(reduction is applied to the type of mobility preferred by the student)
-10
(Points)
Internships aimed to improving digital skills are prioritized+5
(Points)

 GRANTS:

Country GroupsHost Countries in MobilityMonthly Grant Internship (Euro)
Group 1/2 Program CountriesDenmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, France, Southern Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece.600
3. Group Program CountriesBulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey,Serbia400
 • GRANT CALCULATION
 • The first instalment which cover the 80% of the total amount is paid before the arrival in the hosting University.
 • The second instalment, which is the 20% remaining is paid after the student returns and after the delivery of all the document required, and on the condition that the applicant must take 30 ECTS lessons and 2/3 of these courses must be completed successfully.
 • The upper limit on the duration and grant is determined according to the information and documents such as the academic calendar at the institution to be visited and the periods contained in the invitation letters of the students before the mobility starts.
 • When the activity is completed, the total final grant of the student is recalculated by looking at the actual duration of the activity taking place abroad and the level of fulfillment of the student’s responsibilities. The exact duration of the activity is calculated according to the start and end dates of the activity stated in the participation certificate and the entry and exit dates stated in the passport.

Erasmus and Exchange Programs Coordination Office

erasmus@halic.edu.tr