20.09.2023 Tarihli Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı İtiraz Sonuçları / Objection Results of the 20.09.2023 Erasmus Proficiency Exam

20.09.2023 Tarihli Erasmus İngilizce Sınavı sonuçlarının duyurulması ardından notuna itirazlarını ileten öğrencilerin dilekçeleri üzerine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafınca gerekli kontroller sağlanmış olup,herhangi bir maddi hata saptanmamıştır.

After the announcement of the results of the Erasmus English Proficiency Exam dated 20.09.2023, the necessary controls were provided by the School of Foreign Languages upon the petitions of the students who submitted their objections to their grade, no errors were detected.