20.09.2023 ERASMUS YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI / 20.09.2023 ENGLISH PROFICIENCY EXAM RESULTS

[TR] 2023-2024 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENİM & STAJ FAALİYETİ BAŞVURULARI İÇİN YAPILAN ERASMUS İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İngilizce Yeterlilik Sınavı barajı;

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği öğrencisi olabilmek için gereken minimum dil puanı: 60 olup,

Erasmus+ Staj Hareketliliği öğrencisi olabilmek için gereken minimum dil puanı: 50 olup

Barajı geçmeyen sınav sonuçları değerlendirmeye alınmayacaktır. *

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı sonucuna itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin sonuçların ilan edilmesinin ardından 29 Eylül saat 17.00’e kadar itiraz dilekçesini doldurarak ofisimize mail atmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra notlara edilen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav sonucunu görmek için tıklayınız.


Bundan sonraki aşamada; Ekim ayında, başvurulan program için minimum Erasmus notuna sahip öğrenciler için GNO’nun %50’si Dil Puanının %50’si alınarak elde edilen Erasmus Puanı ilan edilecektir. Asil,yedek ve hak kazanamayan öğrencilerin listesi Ekim ayında duyurulacaktır.


[EN] ERASMUS ENGLISH PROFICIENCY EXAM FOR 2023-2024 SPRING SEMESTER STUDY & TRAINEESHIP APPLICATIONS ANNOUNCED!

English Proficiency Exam;

The minimum score for the Erasmus+ Study Mobility is 60

The minimum score for the Erasmus+ Internship Mobility is 50

The results which are under the minimum score will not be evaluated. *

* The list does not include students who want to use their previous English Language Proficiency exam score and submitted their result documents while applying.

After the results are announced, students who want to object to the result of the English Language Proficiency Exam must fill in the objection petition and e-mail it to Erasmus Office until 29 September 17.00 After the deadline for objections, your requests will not be evaluated.

Click here to see the results.


In the next process; In October, students with a minimum Erasmus Score for the applied program will be declared and Erasmus Point obtained by taking 50% of the GPA 50% of the Language Score will be shared. Nominated, waiting and ineligible students will be announced in October.


Erasmus and Exchange Programs Office

erasmus@halic.edu.tr